top of page
elamani_varit.JPG

MONIMUOTOISUUDEN EHDOILLA

Ykkösprioriteettimme on ylläpitää tilan vanhoja luonnonlaitumia ja perinnebiotooppeja, jotta niissä elävillä kasveilla, hyönteisillä ja linnuilla pysyy elinmahdollisuudet.

 

Haluamme kehittää tilaa ja sen toimintaa niin, että luonto toimii käsikirjana. Kaiken ytimessä vaikuttaa vastavuoroisuus,

inhimillisyys ja halu oppia lisää.

"Suurin ilo, jonka niityt ja metsät suovat, on vihje ihmisen ja kasvien välisestä yhteydestä.

En ole yksin ja tietymättömissä."


- Ralph Waldo Emerson

Rassi1.JPG

LEPPOISAT
LEHMÄT

Vanhassa kivinavetassa asustaa kahdeksan päätä Herefordeja, neljä päätä Itäsuomenkarjaa eli kyyttöjä ja yksi Lapinlehmä.

Kyytöt ja Lapinlehmä kuuluvat Suomen alkuperäiskarjaan. Kyyttö on vaarantunut ja Lapinlehmä luokitellaan uhanalaiseksi - niitä on jäljellä enää vain noin 850. Suomenkarja on hyvin ketterä, vaatimaton ja erittäin utelias ihmistä kohtaan.

Meillä lehmät saa elää mahdollisimman lajityypillistä elämää omassa laumassaan ympäri vuoden kuten talvella kivinavetan suojissa ilman sitomista sekä vapaalla pääsyllä sisälle että ulos. Kesällä lehmillä on tärkeä työ laiduntaa tilan arvokkaita perinnebiotooppeja ja luonnonlaitumia.

Riekko1.JPG
DSC_0210.JPG
DSC_0210.JPG

LUOVA
MAAPERÄ

Maaseutu luonnonläheisyyden ja paikallisten yhteisöjen voimalla on mahdollisuuksien paikka

 elää luovasti ja omannäköisesti. Uteliaisuus sekä kaiken kattava vastavuoroisuus niin ympäristöjen kuin ihmisten välillä toimivat inspiraationa ja tuovat merkityksellisyyttä.

Tavoitteenamme on tulevaisuudessa tarjota

yhä enemmän tietoa että kokemuksia ihmisen ja monimuotoisen ympäristön vuorovaikutuksesta sekä tällaisen tiiviin kumppanuuden vaikutuksista esimerkiksi hyvinvointiimme ja terveyteemme.

 

Haluamme niin kehittää että jakaa luonnonlukutaitoa ja sen kautta toivoa ja ymmärrystä sekä herättää laajempaa mielenkiintoa erilaisia ekosysteemeitä kohtaan. Haluamme tässä hyödyntää erityisesti taidetta ja monitieteisyyttä. Tavoitteena tulevaisuudessa on löytää erilaisia ja taustaisia ihmisiä luomaan jotain aivan uudenlaista yhteistyön merkeissä.  

Ole rohkeasti yhteydessä jos sinulla on kiinnostusta jakaa ajatuksia, osaamista tai

toteuttaa ideoita kanssamme!

Pst. Meillä voi myös tutustua tilan vanhaan kunnostettuun vesimyllyyn.

Rassi1.JPG

KIVIJÄRVEN TILA

Kivijärven tilalla on viljelty ja pidetty lehmiä 1850 -luvulta asti samassa suvussa. Alusta alkaen tilalla on ollut monenlaista toimintaa muun muassa kauppatoimintaa, kansakoulu ja nykyistä majoitusta jo noin 17 vuoden ajan.

Lähitulevaisuudessa tilalla on tarkoitus tehdä sukupolven vaihdos ja kehittää majoitustoimintaa, Lisäksi kehitteillä on majoituksen rinnalle myös muuta toimintaa, joka sulauttaa yhteen niin monimuotoista ympäristöä, taidetta, tiedettä kuin hyvinvointiakin.

 

Tärkeintä kuitenkin on pysyä uteliaana ja avoimena, tutkia muuttuvaa elinympäristöämme ja ennen kaikkea uskaltaa olla keskeneräinen, oppia lisää ja työntää kädet multaan.

 

 

Tila sai Keski-Suomen

kulttuuriympäristöpalkinnon vuonna 2007. 

IMG_E0693_edited.jpg
bottom of page